Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

bederektorem
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina vialady-fraser lady-fraser
bederektorem
6444 c2ae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialady-fraser lady-fraser
bederektorem
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi vialady-fraser lady-fraser
bederektorem
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
bederektorem
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser
bederektorem
bederektorem
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
bederektorem
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
1924 f904
bederektorem
bederektorem

October 10 2017

bederektorem
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio
bederektorem
5364 aba6
Reposted fromaletodelio aletodelio
bederektorem
Trzymasz wszystko, a kto trzyma Ciebie, mała?
— W
Reposted fromaletodelio aletodelio
7751 5aed 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaaletodelio aletodelio
bederektorem
Więc, czy masz odwagę?
— Arctic Monkeys - Do I wanna know
Reposted fromaletodelio aletodelio
bederektorem
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viafar-away far-away
bederektorem

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish viafar-away far-away
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl