Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

bederektorem
3280 e3ce 500
Reposted fromlele lele viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
6964 45c3
bederektorem
8068 a4a4
bederektorem
bederektorem
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
bederektorem
9712 0f89 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabreakaway breakaway
bederektorem
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bederektorem
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bederektorem
– Wiesz, co nagrodzono w konkursie na najpiękniejsze słowa miłości?
– Nie mam pojęcia.
– Jedna uczestniczka przysłała zdanie, jakie jej mąż powiedział o czwartej nad ranem: „Pośpij sobie, ja wstanę i je nakarmię”.
— Małgorzata Musierowicz - "Dziecko piątku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bederektorem
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viamoai moai
bederektorem
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
bederektorem
1569 5733
Reposted fromcountingme countingme viapoppyseed poppyseed
Co było piękniejszego niż jej oczy ?
-Dusza której nie miała żadna inna…..
— Piotr Tokarz (via racjonalizm)
bederektorem
- Napisz do niego!
- Błagam, i co mu powiem?
- Hej, co tam u Ciebie? Chcesz iść ze mną na kawę? Herbatę? Do łóżka?
bederektorem
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
bederektorem
4292 b0dd
bederektorem
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
bederektorem
bederektorem
3482 83e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
bederektorem

Yay <3
Reposted fromkjn kjn viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl