Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

bederektorem
bederektorem
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
bederektorem
7145 0de6 500
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile viaadlerek12 adlerek12
bederektorem
Miłość popycha ludzi do niedorzecznych czynów.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bederektorem
1167 5e61
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viairmelin irmelin
bederektorem
Wszyscy od czasu do czasu się gubimy. Jednak trzeba wierzyć, że warto się szukać.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
6154 9e0a 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawildhorses wildhorses
9736 bc40 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawildhorses wildhorses
2826 bb54 500

liquist:

unvirese:

-

liquist x

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawildhorses wildhorses
4122 7379
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawildhorses wildhorses
bederektorem
5032 260c
Age of Adaline
Reposted fromjohankam johankam viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
4744 ab50 500

floralls:

Magdalen College, Oxford by  driabchenko

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawildhorses wildhorses

July 19 2017

bederektorem
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
bederektorem
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu vialexi lexi
bederektorem
5277 ec55
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamonjurka monjurka
bederektorem
bederektorem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl