Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

1757 d793 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
bederektorem
6420 8f6d 500
wbrew wszystkiemu 
bederektorem
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viairmelin irmelin
bederektorem
6631 a530
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialookbook lookbook
bederektorem
0618 a6dc
Reposted frommisza misza viaSecret-Obsession Secret-Obsession
bederektorem
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viaSecret-Obsession Secret-Obsession
bederektorem
2864 f2ed
1277 0a27 500
Reposted fromochgod ochgod viaSecret-Obsession Secret-Obsession
9654 8dda
Reposted frombrumous brumous viaSecret-Obsession Secret-Obsession
bederektorem
7257 9e86
Reposted fromaletodelio aletodelio
bederektorem
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
bederektorem
bederektorem
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
bederektorem
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
bederektorem
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
bederektorem
bederektorem
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
bederektorem
9635 8b63 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
bederektorem
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa. Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viaschokoladehimmel schokoladehimmel
bederektorem

Zwyczajnie Cię potrzebuję. Już, za 7 minut, wczoraj, za pół godziny, trzy dni temu, za trzy dni o poranku. Na chwilę, na kawę, na obiad, na spacer, na łzy, na smutki, na splecione dłonie, na ciche pomrukiwania, na małe i duże kłótnie. Na zawsze.

— ...
Reposted fromataszka ataszka viaschokoladehimmel schokoladehimmel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl