Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

bederektorem

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
bederektorem
widać po oczach, że czasem lubisz tracić kontrolę
Reposted fromsziiiz sziiiz vialiliowadusza liliowadusza
bederektorem

February 26 2018

0732 780b
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaweruskowa weruskowa

February 24 2018

bederektorem
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaIriss Iriss
bederektorem
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
2340 3a4d
bederektorem
2514 9268
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss

February 18 2018

bederektorem
9584 5db0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabirke birke
bederektorem
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
bederektorem
Nie jestem osobą ani smutną, ani zamkniętą, ani skomplikowaną. Śmieję się łatwo, często i ze wszystkiego, a najczęściej z siebie. Za radością, żartem, człowiekiem, który potrafi mnie rozśmieszyć, poszłabym na czworakach na koniec świata.
— Krystyna Janda - Różowe tabletki na uspokojenie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viaweruskowa weruskowa
bederektorem
6018 e2e5 500
Reposted frombirke birke
bederektorem
0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman viaindisputabel indisputabel
bederektorem
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie vianiemaproblemu niemaproblemu
bederektorem
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiemaproblemu niemaproblemu
bederektorem
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
bederektorem
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viawhatever18 whatever18
bederektorem
Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromfantazja fantazja viawhatever18 whatever18
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl